Vision

Sally Bauer Förskola, Sally Bauerskolan F-6 och Sally Bauerskolans
högstadium ska erbjuda:
En skola där jag trivs och känner mig trygg.

En skoldag som präglas av nyfikenhet och glädje.

Ett arbetsklimat som låter mig utveckla mina förmågor.

En gemenskap där jag känner mig delaktig.

 

Utgångspunkter för lärandet.

Mötet:

Varje möte skall präglas av ömsesidighet och respekt, och vara icke-hierarkiskt till sin karaktär.

 

Meningsfullt – begripligt - hanterbart:

Varje elev ska uppleva sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Detta är en förutsättning för lärande och förståelse. Först då blir lärandet lustfyllt och skolan blir till ett ställe dit eleven gärna går. Föräldrarna ska involveras i sina barns arbete, så att detta även av dem fattas som meningsfullt, begripligt och hanterbart.

 

Utgå från möjligheterna – inte svårigheterna:

Allt pedagogiskt arbete skall ta sin utgångspunkt i varje elevs möjligheter och det eleven kan – inte i elevens svårigheter och det eleven inte kan. En hälsosam skola utgår ifrån ”det friska”.

 

Inkluderande skola:

Sally Bauerskolan skall vara en skola för alla, vilket innebär en stor variation av förutsättningar, önskningar och behov. Denna variation skall ses som en resurs som ger möjligheter, samtidigt som den ställer krav på professionalitet och pedagogisk skicklighet.

 

Individ och grupp:

Det pedagogiska arbetet skall planeras utifrån varje enskild elevs unika förutsättningar, önskningar och behov. Lärandet organiseras i en social gemenskap.

 

Utmaning – stöd / handledning – utvärdering – reflektion:

Arbetet ska byggas på sekvensen…. Utmaningar i form av mål och överenskommelser Stöd och handledning Utvärdering Reflektion Kvalitet Kvalitet – god eller dålig – uppstår i mötet mellan elever / föräldrar och skolans personal.

 

Det är varje medarbetares ansvar att åstadkomma en skola med god kvalitet. Sally Bauerskolan skall utmärkas av god kvalitet i betydelsen hög måluppfyllelse.

Varför ska man välja Sally Bauerskolorna?

Sally Bauer Förskola är jättebra. Förskolan har en fin trädgård som vi är ute och leker i varje dag. Jag kan leka i sandlådan, åka trehjuling, klättra i träd och en massa andra roliga saker. Vi snälla fröknar och massor med roliga kompisar. Jag tycker det är roligt att åka och bada, det gör vi ett par gånger per termin. Ibland åker vi på utflykt.
Victor   


Sally Bauer är en jätterolig skola.
Vi gör jättemycket aktiviteter och jag har många kompisar och bra lärare.
Kajsa

 

 

  


Jag går på SBH för att jag som landslagssimmare behöver kunna kombinera läger och tävlingar samtidigt som skolarbetet fungerar. Dessutom är det en fördel för mig att kunna träna simning på lektionstid.

Louise Hansson

Om oss

Vi drivs som två Ideella föreningar utan vinstintresse.
mer   

Dokument

Länkar

Kontaktinformation

Sally Bauerskolorna
Blekingegatan 20

252 52 Helsingborg
Kontor: 042 13 28 19

Förskola: 042 13 28 19

F-6: 0763100498

Hög: 042 16 08 61
Fax: 042 13 27 22

Design downloaded from free website templates.