Skickas till sally.fritid@sallybauer.com

  Kontakta Fritid

Välkommen till Sally Bauerskolans Fritidshem.

 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 


Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

 

■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshemmet styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Dessutom ska fritidshemmet tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011. Fritidshem vid specialskolor och sameskolor ska tillämpa specialskolans respektive sameskolans läroplaner från 2011.

Som förälder är det viktigt att du talar om för fritidshemmets personal och rektor vad du tycker om till exempel aktiviteterna, barngruppens storlek, sammansättning och hur ditt barn tas emot. Då är det mycket lättare för dem att ge ditt barn vad det behöver.

Fritids Sally Bauerskolan.
Även om vi är en föreningsdriven skolan i privat regi. Anmäler ni ert omsorgbehov till kommunen. Vi har ingen kö till fritidshemmetsverksamhet.

■ Vi öppnar vårt fritidshem 6.30.
■ Frukost serveras mellan kl 7.00 -7.20.
■ När man ätit sin frukost ska man gå ut. Från 7.30 finns personal ute.
■ Kl 8-9 har vi fritids inne i förskoleklassens utrymmen.
■ Fritids eftermiddagsverksamhet börjar 12.45 - 17.30
■ Vi serverar frukt kl 13 och 16.
■ Mellanmålet serveras 14.00. Har ni några recept på enkla hälsosamma mellanmål kan ni lämna dessa till oss.
■ Under mellanmålet delar vi upp barn och vuxna i olika rum för att få möjlighet till matro och samtal.
■ Vi erbjuder en verksamhet som innehåller både fri lek och planerade aktiviteter.
■ Från kl 13.30 kan vi erbjuda tvåplanerade aktiviteter som planerats efter elevernas önskemål och personalens kunskaper/utbildning. Den tredjeaktiviteten är alltid frilek utomhus.
■ Kläder efter väder är en god investering.


Fritidsansvarig.

 

 

 

 

 

 

Om oss

Vi drivs som två Ideella föreningar utan vinstintresse.
mer   

Dokument

Kontaktinformation

Sally Bauerskolan
Filbornavägen 103

256 61 Helsingborg
Kontor: 070-0792098

Förskola: 070-0792098

F-6: 076-3100498

Hög: 042 16 08 61

Design downloaded from free website templates.